Bookmark and Share     Sitemap
Brovst Antenneforening

2008

PRESSEMEDDELELSE

BROVST ANTENNEFORENINGS GENERALFORSAMLING

Brovst Antenneforening afholdte d. 27. marts sin ordinære generalforsamling i Brovst-hallen.

Generalforsamlingen havde deltagelse af 72 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 6 havde fuldmagter med.

Ole Søndergaard-Larsen blev valgt til dirigent.

Formandens beretning og foreningens regnskab blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsen stillede forslag om, at der fremover tilbydes 3 tv-pakker til medlemmerne. Forslaget blev vedtaget ved håndsrækning med et klart flertal.

De 3 pakker: grund-, mellem- og fuldpakken kommer til at koste henholdsvis 718 kr. og 2.070 kr. og 3.330 kr. pr. år. I grundpakken vil alle gratis-kanalerne blive samlet, mens der i fuldpakken bl.a. vil være nye kanaler som TV2 Sport, 24Nordjyske og Animal Planet. Hele indholdet af de 3 tv-pakker kan ses på foreningens hjemmeside.

De nye pakker træder i kraft senest d. 1. juli 2008, og medlemmerne vil i maj måned modtage yderligere information. I den samme forbindelse vil hvert enkelt medlem blive bedt om at tage stilling til, hvilken tv-pakke - der ønskes fremover.

Bestyrelsen forventer i 1. kvartal 2009 at præsentere en løsning for medlemmerme med hensyn til valg af digital platform, og dermed digital boks, som den igangværende opgradering af foreningens net giver mulighed for.

På valg til bestyrelsen var: Leif Christensen, Karsten Bjerg Jensen, Knud Pedersen, Jørgen Lindgaard Christensen. De 2 sidstenævnte ønskede ikke genvalg, og det var dermed 2 markante personligheder, der takkede af efter henholdsvis 12 og 19 år i bestyrelsen for Brovst Antenneforening. I stedet blev Leo Davidsen og Ulrik Levisen Nielsen valgt ind i bestyrelsen uden modkandidater. Jan Gøl blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen på følgende vis: formand Jan Jensen, næstformand Erik Honoré, kasserer Lars Brøndum, teknisk ansvarlig Leif Christensen og sekretær Leo Davidsen.
**************************************
Brovst d. 29. marts 2008
 
For yderligere information kontaktes Brovst Antenneforening v/ formand Jan Jensen , Ahornvej 18, Brovst – tlf. 98 23 31 84 eller mail: kontakt@brovstantenneforening.dk