Bookmark and Share     Sitemap
Brovst Antenneforening

2010

PRESSEMEDDELELSE

Brovst Antenneforenings medlemmer får fra d. 1. december adgang til 10 nye HD-kanaler. Der er tale om ”spejlede kanaler” – dvs. at medlemmerne får det hidtil kendte indhold på kanalen, men blot i HD-kvalitet. I dag har medlemmerne kun adgang til DR HD i HD kvalitet. De nye HD-kanaler er ukodet, hvilket betyder, at man med et DVB-C tv med MPEG4 tuner, kan se kanalerne uden kort og boks.

Grundpakken får følgende nye HD-kanaler:

Kanal 5 HD, ZDF HD, og SVT1 HD

Mellempakken får følgende nye HD-kanaler:

TV3+ HD og 6’eren HD (sidstnævnte dog først pr. 1. januar 2011)

Fuldpakken får følgende nye HD-kanaler:

TV2 Film HD, TV2 Sport HD (pr. 3. januar 2011), Eurosport HD, Eurosport2 HD og Nickelodeon HD (sidstnævnte dog først pr. 1. marts 2011)

Der sker pr. 1. december følgende ændringer i programpakkerne:

  • Kanal 5 og Kanal 4 bytter plads, således Kanal 4 flyttes til Mellempakken og Kanal 5 flyttes til Grundpakken.
  • Følgende 4 tv-kanaler går fra analog udsendelse til udelukkende digital udsendelse: Grundpakken: ARD og SVT2. Fuldpakken: TCM og BBC World News
  • Ny kanal i Fuldpakken: BBC Lifestyle – kun digitalt

 

Ovenstående ændringer gennemføres d. 30/11 og 1/12.

********************************************************************************************************
Brovst d. 13. november 2010

For yderligere information kontaktes Brovst Antenneforening v/ formand Jan Jensen, Ahornvej 18, Brovst – tlf. 98 23 31 84 eller mail: kontakt@brovstantenneforening.dk

 

PRESSEMEDDELELSE

Brovst Antenneforening bliver digital, og der kommer ny kanalplan

Tirsdag d. 1. juni bliver en mærkedag i Brovst Antenneforenings 29-årige historie. Det analoge signal har altid været den primære sendeform, men fra d. 1. juni bliver det - det digitale signal, som bliver den primære sendeform. Der vil fortsat være mulighed for 42 analoge kanaler på foreningens net, mens det digitale udbud vil blive på 50 ukodede digitale kanaler.

Fremover bliver foreningen i stand til at levere det ukodede digitale signal til medlemmerne, således de kan se digitalt tv i samtlige rum på alle tv-apparater samtidig (YouSee Clear). Det kræver dog et tv-apparat med DVB-C/MPEG4 tuner indbygget, men ikke et programkort, hvis man holder sig til standardudbuddet i foreningens 3 tv-pakker.

Desuden gennemførte bestyrelsen i november 2009 en medlemsundersøgelse. Undersøgelsen viste, at der er efterspørgsel efter flere af de nye kanaler; bl.a. 6’eren, Tv3 Puls og Canal 9, men samtidig viste undersøgelsen også, at medlemmerne ikke er indstillet på at betale mere for at se kanalerne.  

Bestyrelsen arbejdede videre med en løsning, som indebar en tilslutning til YouSees Regionsudbud.
Tilslutningen betyder, at alle kanaler bliver leveret digitalt samt levering af de førnævnte kanaler samt flere andre uden at det er nødvendigt at hæve prisen på Mellem- og Fuldpakken. Ulempen er, at det er YouSee, som bestemmer indholdet i foreningens 3 tv-pakker.

Forslaget om at tilslutte sig YouSees Regionsudbud – herunder få leveret YouSee Clear blev fremlagt på foreningens generalforsamling d. 2. marts. Forslaget blev vedtaget med et klart flertal.
 
Omlægningen gennemføres tirsdag d. 1. juni. Der kan i denne uge forekomme driftsforstyrrelser.

Grundpakken bliver styrket med betalingskanalerne; TV3, Kanal 4 og DK4, dvs. at Grundpakken herefter består af 24 digitale kanaler, heraf 17 analoge. Udvidelsen med betalingskanalerne betyder, at prisen stiger til ca. 1.500 kr. pr. år.

Der sker følgende ændringer i Mellempakken; nye kanaler; 6’eren, TV2 News og Canal 9 – sidstnævnte dog kun digitalt. Canal 9 var den kanal, som flest medlemmer foreslog i medlemsundersøgelsen skulle være med i det fremtidige kanaludbud. Discovery Channel og Cartoon Network flyttes til Fuldpakken, mens Travel Channel udgår. I Mellempakken vil der fremover være 31 digitale kanaler; heraf 23 analoge. Prisen for Mellempakken vil være uændret 2.600 kr. pr. år.

Fuldpakken styrkes med 8 nye kanaler; Tv3 Puls, MTV, Nickelodeon, BBC World, BBC Entertainment, VH1, Disney XD og TCM. I Fuldpakken vil der fremover være 50 digitale kanaler; heraf 42 analoge. Prisen for Fuldpakken vil være uændret 4.000 kr. pr. år.

Bestyrelsen har en forventning om, at de fleste medlemmer vil tage rigtig godt imod de nye programpakker og muligheden for at få leveret kanalerne digitalt.

En anden konsekvens af tilslutningen til YouSees Regionsudbud er, at medlemmerne desværre skal i gang med at indstille Tv-apparaterne på ny.

Foreningens radiokanaler vil ikke blive berørt af ændringerne.

Bestyrelsen beklager generne, men håber samtidig også, at medlemmerne får meget glæde af de nye muligheder.
 
********************************************************************************
Brovst d. 21. maj 2010

For yderligere information kontaktes Brovst Antenneforening v/ formand Jan Jensen, Ahornvej 18, Brovst – tlf. 98 23 31 84 eller mail: kontakt@brovstantenneforening.dk

 PRESSEMEDDELELSE

BROVST ANTENNEFORENINGS GENERALFORSAMLING 2010
 
Brovst Antenneforening afholdte d. 2. marts sin ordinære generalforsamling i Brovst Sports- & Kulturcenter.
 
Generalforsamlingen havde deltagelse af 52 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 3 havde fuldmagt med.
 
Ole Søndergaard-Larsen blev valgt til dirigent.
 
Beretning/regnskab:
 
Formandens beretning og foreningens regnskab blev enstemmigt godkendt.
 
Forslag fra bestyrelsen:
 
Bestyrelsen stillede forslag om, at foreningen tilslutter sig YouSee Clear–konceptet, hvilket betyder de nuværende analoge tv-kanaler også vil blive sendt i ukodet digital kvalitet.
Medlemmerne får således mulighed for at se de nuværende kanaler i Grund-, Mellem- eller Fuldpakken i knivskarp digitalt kvalitet i alle rum. Stadig helt uden boks eller kort. Det kræver blot, at hvert fladskærms-tv har indbygget DVB-C modtager og MPEG4
 
Foreningen har 2 muligheder for at finansiere YouSee Clear-løsningen.
 
Forsalg 1:
 
Brovst Antenneforening tilslutter sig YouSees Regionsudbud, som betyder, at YouSee bestemmer indholdet i de 3 tv-pakker, men YouSee afholder udgifterne til YouSee Clear. En tilslutning til YouSees Regionsudbud vil bl.a. betyde, at betalingskanalerne TV3, Kanal 4 og DK4 flyttes til Grundpakken, og dermed en væsentligt prisstigning for Grundpakken.
 
Forslag 2:
En alternativ løsning er en ekstraordinær engangsopkrævning på 200 kr. pr. tilslutning – og samtidig bevarelse af det nuværende kanaludbud i de 3 tv-pakker som det kendes i dag.
 
Efter en redegørelse fra formanden samt mange spørgsmål fra de fremmødte medlemmer og en konstruktiv dialog - blev der foretaget skriftligt afstemning, som gav følgende resultat:
 
Forslag 1: 43 stemmer
Forslag 2: 11 stemmer
Blanke: 1 stemme.
 
Vedtagelse af forslag 1 betyder at det årlige kontingent bliver således
 
Grundpakken: 1.500 kr./år
Mellempakken 2.600 kr. år
Fuldpakken: 4.000 kr./år
Forslag 1 blev dermed vedtaget. 
 
Tilslutning af YouSee Clear og YouSees Regionsudbud forventes at ske juni 2010.
 
 
Valg til bestyrelsen:
 
På valg var Ulrik Levisen Nielsen, Karsten Bjerg Jensen, Leif Kristensen og Leo Davidsen blev genvalgt uden modkandidater..
 
Thomas Jensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen på følgende vis: formand Jan Jensen, næstformand Erik Honoré, kasserer Mads Fisker Thorsen, teknisk ansvarlig Leif Christensen og sekretær Leo Davidsen.
 
Evt.:
 
I forbindelse med medlemsundersøgelsen blev der blandet de indleverede besvarelser udtrukket en vinder af 1 stk. 32” fladskærms-tv. Vinderen blev Jørn Hedegaard, Aalborgvej 35,  Halvrimmen.

********************************************************************************
Brovst d. 8. marts 2010.
For yderligere information kontaktes Brovst Antenneforening v/ formand Jan Jensen, Ahornvej 18, Brovst – tlf. 98 23 31 84 eller mail: kontakt@brovstantenneforening.dk