Bookmark and Share     Sitemap
Brovst Antenneforening

Forretningsbetingelser pr. 1. januar 2024

 

 

Kontingent

Kontingentets størrelse vedtages af generalforsamlingen for et år ad gangen (1/7-30/6).

Opkrævning af kontingent

Kontingentet forfalder til betaling i 2 ½-årlige rater - d. 1/1 og 1/7. Hvis betalingsdagen er en helligdag, lørdag eller søndag udskydes indbetalingsfristen til den følgende bankdag.

Tilslutning

I det år et nyt medlem tilsluttes, opkræves der forholdsmæssigt kontingent for det antal hele måneder, det nye medlem er tilsluttet. Kontingentet opkræves umiddelbart efter tilslutning.

Ejerboliger

Kontingentet opkræves hos den aktuelle ejer på forfaldstidspunktet. Eventuel refusion ved ejerskifte må klares køber og sælger imellem.

Lejeboliger - ejeren har betalt for tilslutningen

Ejeren af ejendommen hæfter for kontingentets betaling. Efter aftale kan kontingentet opkræves hos den aktuelle lejer på forfaldstidspunktet. Hvis en sådan aftale indgås, skal eventuel refusion ved lejerskift ske lejerne imellem.

Lejeboliger - lejeren har betalt for tilslutningen

Når en lejer fraflytter, tilbydes ejeren at overtage tilslutningen. Ønsker ejeren ikke at overtage, tilbydes den nye lejer at overtage tilslutningen. Eventuel refusion klares gammel og ny lejer imellem. Hvis ingen ønsker at overtage tilslutningen, lukkes den ved fraflytningen.

Rykkergebyr

Ved fremsendelse af rykkerbrev tillægges gebyr kr. 100. Betales kontingentet ikke efter fremsendelse af rykkerbrev afbrydes tilslutningen uden yderligere varsel.

Genåbning

Ved genåbning på grund af manglende betales restancen samt et gebyr på kr. 1.000.

Ved genåbning i forbindelse med indflytning og ejerskifte betales genåbningsgebyr på kr. 500.

Ved en tilslutning, hvor der ikke tidligere er betalt kontingent, opkræves der forholdsmæssigt kontingent for det antal hele måneder, det nye medlem er tilsluttet. Kontingentet opkræves umiddelbart efter åbning af installationen.

Pakkeskift

Pakkeskift kan ske skriftligt med løbende måned + 1 måneds varsel. Pakkeskift koster kr. 300.

Opsigelse af medlemskab

Opsigelse skal ske skriftligt med løbende måned + 1 måneds varsel. 

Alle beløb er inkl. moms.

Brovst Antenneforening og GDPR


Brovst Antenneforening (BAF) er omfattet af den Europæiske Databeskyttelseslovgivning GDPR, der er gældende fra d. 25. maj 2018.

 

Når du bliver medlem af BAF registrerer vi følgende oplysninger om vores medlemmer:
• Navn
• Adresse
• Telefonnr.
• Mailadresse
• Betalingsoplysninger - herunder betalingshistorik
• Valg af tv-pakke

 

BAF samarbejder med youSee i forhold til levering af tv, som vi indberetter følgende oplysninger til:
• Navn
• Adresse
• Valg af tv-pakke

 

BAF samarbejder med Dansk Kabel Tv i forhold til teknisk support, hvor vi udleverer følgende oplysninger i tilfælde af teknisk support:
• Navn
• Adresse
• Telefonnr.
• Valg af tv-pakke

 

Bestyrelsen i BAF har adgang til alle medlemsoplysninger samt Brovst Vand Amba, som forestår medlemsregistreringen - herunder kontingentopkrævning. BAF har indgået en databehandleraftale med Brovst Vand Amba., hvor BAF er dataansvarlig og Brovst Vand Amba er databehandler.
I henhold til Bogføringsloven så opbevares medlemsoplysningerne i 5 år, hvorefter de slettes.
Udover ovenstående samarbejdspartnere, så hverken videregiver eller sælger BAF medlemsoplysninger til 3. mand. Oplysningerne anvendes alene internt til markedsføring og information til medlemmerne om foreningens tilbud og arrangementer.
BAF kan til enhver tid kontaktes på mail: kontakt@brovstantenneforening.dk for at få oplyst, hvilke oplysninger, der er registreret.

25. maj 2018