Bookmark and Share     Sitemap
Brovst Antenneforening

Beretning 2010

Brovst Antenneforening

Formandens beretning på

den ordinære generalforsamling d. 23. marts 2011

 

Indledning

 
2010 har været et relativt roligt år i forhold til tidligere år, hvor bestyrelsen har været beskæftiget med
 
  • Udskiftning af tv-kanal-leverandør
  • Etablering af Medlemsservice
  • Tilslutning til YouSees digitale platform
  • Slukning af det analoge signal
  • Medlemsundersøgelse

 

I 2010 har den største opgave været overgangen til YouSee´s regionsudbud.

Overgangen skete efter at det havde været til behandling og diskussion på sidste generalforsamling. Forslaget kom til afstemning og der var et klart flertal for tilslutningen til regionsudbuddet.

  
D. 1. juni 2010 skiftede vi så til YouSee´s regionsudbud, hvilket desværre betød, at vores medlemmer skulle igennem endnu en kanalomlægning. Den seneste var tilbage i december 2009 i forbindelse med lukning af analoge signal

Kanalomlægningen foregik heldigvis uden nævneværdige problemer. Ved valget af Regionsudbuddet håber vi, at der vil være ro om vores kanalplan de kommende år.

 

I september deltog vi med 5 personer fra bestyrelsen i YouSee-messen, som afholdes hvert andet år i Bella Centret. Vi deltog i 4 fagkonferencer, hvor YouSee bl.a. satte fokus på fremtidens krav til antenneforeningernes tekniske anlæg, ”frit” kanalvalg til medlemmerne, web-tv m.m. En rigtig inspirerende dag, hvor Danmarks største kabel-tv-udbyder gav sit bud på fremtiden.

  

Medlemsudviklingen

 
Vi har i det forløbne år oplevet desværre faldende medlemstal. Vi er blevet ca. 25 medlemmer færre. Det er der mange forklaringer på. Bl.a. har flere udlejere bedt om, at vi opkræver direkte hos lejerne, hvilket har resulteret i flere lukninger pga. af manglende betalinger. Generelt har vi desværre oplevet en pæn stigning i lukninger pga. af manglende betalinger.
Desuden har vi oplevet et fald i medlemsantallet blandt plejehjemsbeboerne, hvilket skyldes højere tomgang på plejehjemmene. Endelig er der 5-6 private husstande, som har opsagt deres medlemskab, fordi de har valgt en anden tv-udbyder.

Så pt. er vi ca. 1.355 medlemmer.

Samtidig oplever vi også en anden tendens – nemlig at flere vælger at få en mindre tv-pakke.
 
 

TV-kanaler

 
Der er ikke kommet nye tv-kanaler på markedet, hvilket er særdeles positivt. Vores klare vurdering er, at markedet for tv-kanaler er mættet. Desuden venter der lige om hjørnet – dvs. i 2012 - en prisforhøjelse i forbindelse med, at TV2 - moderkanalen bliver betalingskanal. Det er en politisk beslutning. Den oprindelige beslutning var, at det kun var medlemmer af f.eks. en antenneforening og parabol-kunder, der skulle betale for Tv2, mens de husstande, som modtog kanalen via en DVB-T-dekoder ikke skulle betale. Prisen var oprindelig sat til ca. 25 kr. pr. måned pr. husstand. Dette er siden blevet ændret til, således at alle husstande skal betale for TV2, alt andet ville ganske enkelt også være helt urimeligt og en underlig form for forskelsbehandling. Desuden er prisen blevet reduceret til 12-15 kr. pr. måned.
 
Vores medlemmer har pt. mulighed for at modtage 11 HD-kanaler i vores Fuldpakke mod kun 1 HD-kanal for 1 år siden. Der er ingen tvivl om, at antallet af HD-kanaler i vores 3-tv pakker vil stige støt de kommende år. Det positive i den forbindelse er, at der er kommet program-sammenfald mellem den digitale kanal og HD-versionen, f.eks. så er det de samme programmer der sendes på TV2 Sport som på TV2 Sport HD – sådan var det ikke tidligere. Det opfatter vi som særdeles positivt, da der ikke som før nævnt er behov for flere kanaler, men bedre kanaler.
 

Info-kanalen / Dit lokal tv

 
Den eneste kanal, som vi kun tilbyder i analog kvalitet er vores Info-kanal, men det bliver der rådet bod på i 2011. I 2. halvår forventes det, at kanalen bliver leveret i digital kvalitet til vores medlemmer.
 

Bredbånd og telefoni

 
Som de fleste sikkert er klar over, så tilbyder vi i samarbejde med Dansk Kabel Tv Bredbånd og Telefoni via vores kabelnet. Der er nu ca. 860 brugere af Bredbånd – heraf har ca. 360 medlemmer telefoni via vores net. Dvs. ca. 65% af vores medlemmer har Bredbånd og små 30% har telefoni via Dansk Kabel Tv. Det er en fremgang på ca. 25 medlemmer på Bredbånd, mens det er uændret på Telefoni

 

I 2010 fik vores medlemmer endelig mulighed at få tilbudt de højeste hastigheder, som Dansk Kabel tv kan tilbyde deres kunder – dvs. op til 50 MB i download og 5 MB i up-load. Desuden har de medlemmer - der som minimum har en 10MB - mulighed for at gøre brug YouSee-Play-konceptet, som er gratis down-load af musiknumre. De højere hastigheder betyder, at vi har kunnet høste de sidste frugter af vores investering i vores net tilbage i 2008.
 
 

Økonomien

 
Vi har i 2010 skiftet revisor. Vores tidligere revisor Erik Moesgaard Leth solgte sin virksomhed til Revisor Team Nord. Da Revisor Team Nord var vores revisor-suppleant valgte vi, at fortsætte med Revisor Team Nord.
 

Som det vil fremgå af kassererens gennemgang af regnskabet - så har vi stadigvæk en fin økonomi iBrovst Antenneforening. Regnskabet vil blive gennemgået senere.

Bestyrelsen
 
 
Udover bestyrelsesmøderne så har den samlede bestyrelse med ledsagere også i 2010 været på den årlige sommerudflugt. Det var en lørdagstur i august, hvor vi var på en tur til Skagen og sluttede med spisning i Lønstrup.
 
Jeg vil gerne sige bestyrelsen og vores samarbejdspartnere tak for samarbejdet i 2010.
 
Følgende er på valg i aften: Erik Honoré, Mads Fisker Thorsen og undertegnede. Alle 3 er villige til genvalg.
 
Det var kort fortalt, hvad der er sket i Brovst Antenneforening i 2010 – og dermed slut på formandens beretning. Tak for ordet.