Bookmark and Share     Sitemap
Brovst Antenneforening

Beretning 2011

Formandens beretning på

den ordinære generalforsamling d. 28. marts 2012

Indledning

2011 har på mange måder været et forholdsvis roligt år.

TV-kanaler

For første gang i mange år er der ikke kommet nye dyre kanaler eller forholdsvis store prisstigninger fra kanaludbyderne. Det er naturligvis positivt for vores medlemmer. Det er glædeligt at tv-udbyderne – herunder også YouSee, har indset, at prisen for Fuldpakken er tæt på et maksimum, såfremt at man skal have alle væsentlige tv-kanaler i Fuldpakken.

Vi har i forbindelse med den årlige kanalændring i november sagt farvel til TV5 Monde og TV2 Film. TV2 ønskede desværre ikke at indgå en aftale med YouSee om, at TV2 Film kunne indgå som en ”tilvalgs-kanal”, dvs. at vores medlemmer kunne tilkøbe kanalen særskilt, hvis de havde en ”YouSee-boks”. Vi kan kun opfordre kanal-udbyderne til at tilbyde kanalerne til de medlemmer, som ønsker at købe kanalerne særskilt.

En anden ændring var, at SVT1, ZDF, Ekstrakanalen og 24Nordjyske fremover kun ville blive sendt i den digitale version. Det positive var dog at 24Nordjyske blev flyttet fra Fuldpakken til Grundpakken uden prisen blev hævet tilsvarende – det tror jeg, at mange af vores medlemmer har været glade for.

Vi skal nok også fremover forvente, at der hvert år forsvinder 2-4 analoge kanaler, således de kun bliver leveret i den digitale version.

Vores medlemmer har pt. mulighed for at modtage 15 HD-kanaler i vores Fuldpakke – en stigning på 4 kanaler i forhold til 1 år siden. Det er ganske som forventet, og vi forventer også fremover, at der kommer 3-5 nye kanaler, som tilbydes i HD-kvalitet.

 

Medlemsudviklingen

Vi har i det forløbne år desværre oplevet en mindre tilbagegang i medlemstallet. Vi er blevet ca. 25 medlemmer færre. Det er primært inden for lejebolig-området, hvor vi har mistet medlemmer. Desuden har vi desværre i 2011 oplevet en pæn stigning i lukninger pga. af manglende betaling. I de 2 seneste opkrævningsterminer februar/august har vi måtte lukke for ca. 30 tilslutninger.

På ejerbolig-siden skyldes de relative få lukninger, primært at boligen er sat til salg og den samtidig er ubeboet, hvorfor ejeren naturligvis opsiger sit medlemskab.

Det begrænsede nybyggeri, der er i vores forsyningsområde er alle blevet tilsluttet vores net.

Hjemmesiden

Som nævnt på sidste års generalforsamling, så ville vi i 2011 lave en forbedring af vores hjemmeside – både med hensyn til indhold og brugervenlighed. Det synes vi er lykkedes, men alting kan selvfølgelig blive bedre, så hvis I har ideer til forbedringer til hjemmesiden, så send os en mail eller kontakt os på anden vis.

Vores medlemmer og samarbejdspartnere har været rigtig flinke til at bruge siden – og den trafik bliver helt sikkert ikke mindre.

Messen

Vi deltog som sædvanlig i Brovst Messen d. 9.-10. april i Brovst Sport og Kultur Center. Normalt afholdes messen i november, men som noget nyt var messen flyttet til april.

Desværre for messen blev d. 9.-10. april – de 2 første forårsdage i 2011 med ca. 20 c, og det betød, at besøgsantallet var meget begrænset i forhold til tidligere år.

I forhold til de ca. 350 husstande i vores forsyningsområde, som ikke var tilsluttet vores net, sendte vi et brev med de muligheder, som et medlemskab af Brovst Antenneforening giver. Resultatet af indsatsen var meget begrænset; 1 nyt medlem.

Messen vil blive afholdt næste gang i november 2012, og vi bakker naturligvis op igen.

Kampagne - Tv2

I forbindelse med at TV2 januar 2012 ville blive betalingskanal - ville der komme en hel del nye medlemmer i spil, nemlig de husstande, som så TV med almindelig stueantenne. Disse husstande skulle ud at investere i en betalingsløsning, hvis de fortsat ville have TV2 i deres TV-tilbud.

Vi sendte igen i oktober et brev til de ca. 350 husstande, som ikke var tilsluttet. Denne gang med et væsentlig bedre resultat, nemlig 13 nye medlemmer – og det var ikke kun husstande med stueantenner, som valgte at blive medlem af Brovst Antenneforening, men også husstande, som havde parabol-løsning eller en Bredbånd Nord-løsning.

Dette var for os et synligt et bevis på, at uanset hvilken tv-pakke vi kigger på, så har vi et meget konkurrencedygtigt produkt – både på indhold og pris. Vores produkt er prismæssigt også meget gennemskueligt – der er ingen kortafgifter m.v.

Tag f.eks. vores Grundpakke – ca. 1.800 kr. om året, så får du 24 tv-kanaler; heraf 4 relative dyre betalingskanaler.

Vi har naturligvis ikke mulighed for at konkurrere på tilslutningspriser på 0 kr. og meget lave udgifter de første 6 måneder. Regningen skal betales på et eller andet tidspunkt, og det bliver den så på den lange bane.

Info-kanalen / Dit lokal tv

På sidste års generalforsamling blev det nævnt i beretningen, at vi i 2. halvår 2011 forventede at kunne tilbyde vores medlemmer Info-kanalen i digitalt kvalitet – det kom desværre af forskellige årsager ikke til at holde stik. Info-kanalen i digitalt format blev som bekendt først en realitet februar 2012.

Bredbånd og telefoni

Vores medlemmer bakker fortsat flot op omkring vores tilbud på Bredbånd og Telefoni via vores samarbejde med Dansk Kabel TV. Niveauet ligger på et meget konstant niveau – dvs. ca. 850 medlemmer har Bredbånd og ca. 350 medlemmer har Telefoni via Dansk Kabel Tv

Dvs. ca. 65% af vores medlemmer har Bredbånd og ca. 25% har Telefoni via Dansk Kabel Tv.

Det forventes i løbet af 2012, at vores medlemmer igen vil få tilbudt højere hastigheder, nemlig op til 100 MB download og 10 MB i upload.

YouSee og Dansk Kabel Tv har besluttet, at der skal ske en integration af deres bredbåndsplatforme.

Vi har pt. en aftale med Dansk Kabel Tv om levering af Bredbånd og Telefoni. Denne aftale skal tages op til revision i løbet af 2012.

Vi har haft møde med Dansk Kabel Tv og YouSee om hvilke muligheder, der vil være i et fremtidigt samarbejde. Det vil bl.a. indebære muligheden for WEB-tv – dvs. tv på Pc’en, men også på mobile enheder, som mobiltelefoner og tablets. Det er tjenester, som vores medlemmer i stigende grad har efterspurgt inden for det seneste ½ år.

Vi forventer, at Dansk Kabel Tv og YouSee kommer med et konkret udspil inden sommerferien. Vi vil naturligvis også i den forbindelse undersøge, hvilke andre alternativer, der er på markedet.

 

Økonomien

Vores regnskab for 2011 vil blive gennemgået senere på aftenen af vores kasserer.

 

Bestyrelsen

Udover bestyrelsesmøderne så har den samlede bestyrelse med ledsagere også i 2011 været på den årlige sommerudflugt. Det var en lørdagstur i august, hvor vi var på besøg på Lille Vildmose Centret og senere en rundvisning på Nordkraft i Aalborg og efterfølgende spisning.

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen og tak til vores samarbejdspartnere for samarbejdet i 2011.

Følgende er på valg i aften: Leif Christensen, Karsten Bjerg Jensen, Ulrik Nielsen og Leo Davidsen. Alle 4 er villige til genvalg.

Det var kort fortalt, hvad der er sket i Brovst Antenneforening i 2011 – og dermed slut på formandens beretning. Tak for ordet.