Bookmark and Share     Sitemap
Brovst Antenneforening

Beretning 2012

Formandens beretning på

den ordinære generalforsamling d. 20. marts 2013

 

TV-kanaler

Hvis vi kigger på vores kanaloversigt for 2012, så har året været et forholdsvis roligt år.

For andet år i træk, så er der ikke kommet nye dyre kanaler eller forholdsvis store prisstigninger fra kanaludbyderne. Det er naturligvis positivt for vores medlemmer.

TV2 solgte i 2012 deres ejerandel af TV2 Sport til Viasat, som herefter blev eneejer af kanalen. Det betød bl.a. en navneændring til det meget mundrette navn; TV3 Sport 1. Samtidig lancerede Viasat en ny sportskanal TV3 Sport 2. Vi har ikke adgang til kanalen. YouSee og Viasat er ikke blevet enige om prisen, og om de bliver enige og vi dermed får adgang til kanalen vides ikke på nuværende tidspunkt.

Viasat er ved at sætte sig meget tungt på de dyre sportsrettigheder, og det vi kan frygte - er selvfølgelig - at de udnytter det til hæve prisen. Vi har set det før.

Vi fik desuden en ny sportskanal til samlingen; Canal8 Sport, som bygger på rettighederne fra Canal Plus parabol-løsning; Canal + Sport.

Der er i det seneste år - mod forventning - ikke forsvundet analoge kanaler fra vores udbud.

Vi er nu i den situation, at et flertal af tv-kanalerne i de 3 tv-pakker leveres i HD-kvalitet. F.eks. leveres 29 kanaler af de 57 kanaler i Fuldpakken i HD-kvalitet – for 1 år siden var der kun 15 kanaler. I Mellempakken er det 18 ud af 34 kanaler, og i Grundpakken er det 15 ud af 25 kanaler.

Mit bud er, at i løbet af 2015 - så vil alle kanalerne blive leveret i HD-kvalitet. Vi får se - om det kommer til at holde stik.

Vedr. frit-valgs-kanalerne – så er tilbudet også blevet forbedret, nu kan vores medlemmer vælge en enkelt kanal til – mod tidligere minimum 4 kanaler.

Det kræver dog stadigvæk et YouSee Plus abonnement for at kunne foretage tilvalget.

 

Medlemsudviklingen

Medlemsmæssigt så er vi status quo i forhold til 2011 – dvs. godt 1.300 medlemmer.

Ultimo var der ca. 825 husstande, som fik Bredbånd via vores net, og af dem ca. 330 Telefoni.

Det vil sige, at der fortsat flot opbakning til vores tilbud på Bredbånd og Telefoni dvs. ca. 65% af vores medlemmer har Bredbånd og ca. 25% har Telefoni via vores net.

Vi forventer, at vores medlemmer vil få mulighed for at få leveret en 100Mb forbindelse i løbet af 2. kvartal 2013 – desuden forventer vi at up-load-hastigheden bliver fordoblet – også i løbet af 2. kvartal – vel og mærke uden at prisen bliver hævet.

I forbindelse med de 2 årlige kontingent-opkrævninger bliver der hver gang lukket for ca. 10-15 tilslutninger pga. manglende betaling.

Som nævnt på sidste års generalforsamling så har vi i 2012 fremrykket kontingent-opkrævning med 1 måned fra februar og august til januar og juli måned. Det skyldes, at vi betaler YouSee kvartalvis forud for betalings-tv. Fremrykningen giver 2 fordele – i sagens natur bedre likviditet samt at vi hurtigere får lukket for de husstande, som ikke betaler og dermed bliver vores tab mindsket.

Mht. nybyggeri - om end det er meget begrænset i vores forsyningsområde – så er alle nyopførte ejendomme - blevet tilsluttet vores net.

Vores net er også lagt i den nye Fakta-bygning, og de lejere, der er flyttet ind - har også valgt Brovst Antenneforening, som deres tv-leverandør.

 

YouSee

I 2012 blevet det besluttet af TDC-koncernen, at de kun ville videreudvikle på YouSee-platformen. Tidligere havde koncernen 2 platforme; YouSee og Dansk Kabel Tv. Sidstnævnte havde vi som bekendt - en aftale med vedr. levering af Bredbånd og Telefoni til vores medlemmer.

Vi har holdt møder med Dansk Kabel Tv og YouSee om hvilke muligheder/begrænsninger, der ville være i et fremtidigt samarbejde.

Vi oplever stigende efterspørgsel efter bl.a. Web-tv – dvs. tv på Pc’en, men også på mobile enheder, som mobiltelefoner og tablets.

Tjenester som kun vil være mulige, hvis vi skiftede til YouSee.

 Vi valgte som bekendt at skifte til YouSee

Skiftet fra Dansk Kabel Tv skyldes på ingen måder utilfredshed, men alene det, at udbudet af de forskellige tjenester ville være væsentligt bedre ved et skifte til YouSee.

Så d. 19. november blev der flyttet over 800 Bredbåndskunder og over 300 Telefoni-kunder fra Dansk Kabel TV. Rent teknisk gik det ganske tilfredsstillende. Der var ca. 25 bredbåndskunder og under 10 telefoni-kunder, hvor skiftet gav problemer – dvs. i niveauet ca. 3%. Vi havde frygtet et væsentligt højere tal.

Det skal dog siges vedr. telefoni, at de medlemmer som havde vis-nummer-funktion, når de foretog udgående opkald, så skal de ind at tilvælge funktionen igen.

Med hensyn til informationen til vores medlemmer vedr. skiftet fra Dansk Kabel Tv til YouSee – så lader det en hel tilbage at ønske. Aftalen med YouSee var vi i fællesskab skulle informere vores medlemmer vedr. det forestående skifte, men det løfte blev desværre ikke overholdt.

Pludselig var der uden vores kendskab sendt breve til medlemmerne om skiftet. En hel af vores medlemmer var ganske forståeligt forvirrede og troede, at foreningen var blevet solgt til YouSee.

Vi kan tydeligt mærke, at vi nu samarbejder med en væsentligt større organisation, hvor nødvendigvis højre hånd ikke ved, hvad venstre hånd foretager sig. Det tager lang tid at få truffet en beslutning og foretaget ændringer.

Simple ting som f.eks. at få Jammerbugt Kommune på YouSees kanaloversigt vedr. Regionsudbuddet i Nordjylland har vist sig at være en udfordring.

Så hvis I oplever uhensigtsmæssige ting, så kontakt endelig bestyrelsen – så vil vi bære tingene videre til rette sted.

 

Messen      

 Vi deltog som sædvanlig i Brovst Messen d. 3.-4. november i Brovst Sport og Kultur Center.

Efter forsøget i 2011 med afholdelse af messen i april måned - var den tilbage i november måned.

Traditionen tro - så sendte vi i samarbejde med Dansk Kabel Tv brev til ca. 350 husstande i vores forsyningsområde, som ikke var tilsluttet vores net, med oplysning om de fordele og muligheder, som et medlemskab af Brovst Antenneforening giver.

Resultatet var tilfredsstillende i forhold til indsatsen. Helt konkret så betød det 4 nye medlemmer.


Info-kanalen / Dit lokal tv

 

Vi begyndte i februar 2012 at levere vores info-kanal / dit lokal tv i en digital version.

Desværre har kanalen været ramt af en del tekniske problemer, således har det tekniske niveau ikke været tilfredsstillende både med hensyn til billede og lyd.

Disse problemer skulle endelig være løst i løbet af indeværende måned.

 

Økonomien

Vores regnskab for 2012 vil blive gennemgået senere på aftenen af vores kasserer.

 

Bestyrelsen

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen og på trods alt - tak til vores samarbejds-partnere for samarbejdet i 2012, selvom der er plads til forbedringer.

Følgende er på valg i aften: Erik Honoré, Mads Fisker Thorsen og undertegnede. Alle 3 er villige til genvalg.

Det var kort fortalt, hvad der er sket i Brovst Antenneforening i 2012 – og dermed slut på formandens beretning. Tak for ordet.